logo
CZEN

Barvy života

Barvy samotné jsou uznávanou psychologickou metodou již velice dlouho. Autorem metody je český promovaný psycholog Jiří Šimonek.

Celá podoba snímání dat je unikátní metoda, která využívá základní skupinu osmi barev. V metodě jsou užity barvově – slovní asociace, které se zaměřují na různé oblasti lidského chování.

Psychodiagnostika osob se provádí pomocí barvově – slovních asociací (BSA) metodou Barvy života, kterou již využilo více než 150 tisíc občanů České republiky. Výsledné zpracované profily se skládají ze tří zkoumaných oblastí:

  • osobní život
  • pracovní život
  • firemní život

Celá metoda BSA nabízí nástroj, který je schopen smysluplně a názorně pro jednotlivé odborníky z různých profesí i samotného klienta objasňovat jak strukturu, tak průběhy individuálního i skupinového myšlení, cítění, prožívání i seberealizačního chování.

Technika BSA využívá a měří sociálně psychologické spektrum postojů. Způsob snímání stimuluje automatizované a intuitivní vzorce cítění i myšlení, ve kterých se promítá podíl jak rozumový, tak emocionální, tělesný i sociálně vztahový (princip integrity jedince). Forma snímání je pro klienty velmi přijatelná.